Celestyal Cruises: Cestovné poistenie

Cestovné poistenie (nie je povinné):

Lodná spoločnosť ponúka cestovné poistenie Celestyal Complete, ktoré zahŕňa aj krytie proti COVID-19 v cene 5,50 € na osobu a deň (= 44 € na osobu počas týždňovej plavby 8 dní / 7 nocí).

Toto poistenie pokrýva:
• Náklady do výšky 100.000 EUR na lekárske ošetrenie a hospitalizáciu *
• Náklady do výšky 300 € za stratu / krádež / poškodenie batožiny
• Náklady do o výšky 300 EUR za predmety prvej potreby v prípade meškania batožiny
• Náklady do o výšky 5.000 € v hotovosti pri núdzovej situácii (platba v plnej výške do 30 dní)
• Všetky náklady na repatriáciu ostatkov poistenej osoby
* Spoluúčasť 50 € pri zdravotných a hospitalizačných nákladoch

Poistná zmluva musí byť uzavretá v deň uzavretia zmluvy o zájazde a poistné musí byť plne uhradené pred začatím poistenej cesty.
Podrobné informácie o poistení Complete Celestyal v anglickom jazyku: LINK.